• Genel aydınlatma :

Mekanların  genel ve olabildiğince  homojen olarak aydınlatmasıdır. Mekanların herhangi bir özelliğini ortaya çıkartmak, herhangi bir obje yada bölümü vurgulamak, dikkati bir yere yönetmek ve estetik kaygılar gütmez. Sadece aydınlatılan mekanın kullanım amacına göre gerekli olan aydınlık düzeyini, mimari kriterler doğrultusunda uygun bir şekilde ürün  yerleştirilerek elde edilir. Aydınlatmanın, baz teşkil eden bileşenidir.

Homojen ve yaygın ışık veren, ısı yükü az olan, az enerji sarfiyatı yapan ışık kaynakları kullanılması doğrudur.

  • Özel ( efekt ) aydınlatma :

Aydınlatmanın; mekanların genel aydınlatmasına katkısı beklenmeden, mekanlardaki kişilerin ihtiyacı olan aydınltmadan ziyade motivasyonlarını etkileyen bileşenidir.

Mekanlarda vurgulanmak istenen kısımları ortaya çıkaran, mekanın kullanım amacına göre özel efektler sağlayan, mimariye algılanırlılık ve motif ekleyen, zaman zaman da direkt dekorasyon ögesi olarak kullanılan aydınlatmadır.

Çok farklı ışık kaynakları ile; kontrast, ışık dağılım açısı, ışık yönü, ışık rengi,algılama ve dramatik faktörler gözönüne alınarak ve mimari kriterler ile belirlenir.

Homojen ışık veren ışık kaynakları ile sadece genel aydınlatma yapılan mekanlar, gerekli şekilde ve seviyede aydınlatılmakla beraber teşhir edilen ürünleri sıradan hale getirmekte ve dikkati yönlendirmemektedir.

Genel aydınlatmaya ek olarak vurgulanmak istenen mekanlar ve ürünler özel olarak aydınlatıldığında, hem mağazanın konsepti daha prestijli olmakta hemde vurgulanmak istenen noktalara dikkat çeiklerek insanlar yönlendirilebilmektedir.

Sadece özel ( efekt ) aydınlatma yapılmış oda:
Algılama faktörü düşük
Dramatik faktör yüksek

Efekt ve genel aydınlatma beraber yapılmış oda:
Genel aydınlatma düşük seviyede
Algılama faktörü yüksek
Dramatik faktör orta

Efekt ve genel aydınlatma beraber yapılmış oda:
Genel aydınlatma yüksek seviyede
Algılama faktörü yüksek
Dramatik faktör düşük

Kompakt floresan
Duvardan uzakta

Kompakt floresan
Duvara yakın ve daha sık aralıkla

Kompakt floresan
Duvara yakın daha seyrek aralıkla

Efekt aydınlatma da ;

Farklı ışık kaynakları, farklı yerleşim ve farklı dağılım açıları kullanılarak çok farklı etkiler oluşturabilmektedir.

lineer floresan
Duvardan uzakta

Halojen spot
Duvara çok yakın

Halojen spot
Duvara daha uzak

Halojen spot
Duvara daha da uzak ve daha dar açı

X