IŞIK KAYNAKLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI

Aydınlatma

Otomotiv

Fotoğrafçılık

AMPUL TİPLERİ

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ :
Kapalı ve gaz ile dolu cam bir fanusun içinde tungsten flaman tel bulunmaktadır. Elektrik akımı bu telden geçirildiğinde, gazla birleşimi ile tel ışıldamaya başlayarak aydınlatma sağlar.

DEZ AVANTAJLARI :
1. Enerji sarfiyatı : Kullandığı enerjinin sadece %5 ini ışığa dönüştürebilir.
2. Isı problemi : Kullandığı enerjinin %95 ini ısıya dönüştürür.
3. Sabit renk ısısı ve geriverimi: Diğer ampuller de olduğu gibi renk ısısı ve geriverimi çeşitlilik göstermez.

AVANTAJLARI
1. Operasyon ömrü : Ampul ömrü açma-kapama sıklığına bağlı değildir.
2. Renk geriverimi ve renk ısısı : Sarı ışık tonu nedeni ile sıcak ambiance yaratır. Kırmızı ve tonlarını çok iyi gösterir.

YARARLI BİLGİLER

AKKOR AMPUL

AKOR AMPUL TAYFSAL IŞIK DAĞILIMI

GÜN IŞIĞI TAYFSAL IŞIK DAĞILIMI

DUY TİPLERİ

RENK ISISI : 2500K
ÖMÜR : 1000 SAAT

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ :
Akkor ampul prensibinde fakat fanus içindeki gaza HALOJEN gazı eklenmiştir. Bu gaz, ısınan flamandan çıkan Wolframın camın iç yüzüne yapışmasını da engeller. Bu sayede halojen ampul camları hep şeffaf kalır. Açıktaki Wolfram flamana yapışır, açıktaki halojen gazı ise dolaşıma geri döner.

AVANTAJLARI
1. Operasyon ömrü : Normal ampule göre 4 kat daha fazladır.
2. Renk geriverimi ve renk ısısı : Farklı renk ısısı değerleri mevcut olmakla birlikte, genelde sıcak ışık rengine sahiptir.
3. Parlaklık : daha düşük güçlerde çok daha fazla parlak ışık elde edilir.
4. Özel etki : Işık parlaklığı ve yayılım açısı alternatifleri ile özel efektler oluşturulabilmektedir.
5. Uygulama : Ebatlarının küçüklüğü ve oluşturduğu ışık miktarının fazlalığı sayesinde çok farklı alanlarda uygulanabilir.

DEZ AVANTAJLARI :
1. Enerji sarfiyatı : Bazı diğer ampullere göre daha fazla enerji tüketir.
2. Isı problemi : Bazı diğer ampullere göre daha fazla ısı üretir.

YARARLI BİLGİLER

DÜŞÜK VOLTAJLI HALOJEN AMPULLER

RENK ISISI : 3000-3100 K
ÖMÜR : 3000-4000 SAAT

ŞEBEKE VOLTAJLI HALOJEN AMPULLER

RENK ISISI : 2900-3000 K
ÖMÜR : 1500-3000 SAAT

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ :
Akkor ampullerden çok farklı bir prensiple çalışırlar. Elektrodlar arasındaki elektrik deşarjı, boşalma kabındaki dolgu malzemesinin ışıldamasını sağlar. Işık, doğrudan bir yay deşarjı vasıtası ile oluşur. Tüm deşatjlı ampuller, akım sınırlandırma ve ateşleme için özel cihazlara ihtiyaç duyarlar.

AVANTAJLARI :
1. Verimlilik : Çok yüksek ışık miktarına sahiptirler. Bu nedenle çok randımanlı bir ışık kaynağıdır.
2. Isı : Sağladıkları aydınlatma miktarına oranla oluşturdukları ısı düşüktür.
3. Renk geri verimi : Yeni teknolojiler ile oldukça iyi renk geri verimi elde edilmiştir. Farklı renk geri verimi ve renk ısısı versiyonları mevcuttur.
4. Ömür : Çalışma ömürleri birçok ampule göre çok uzundur.

DEZ AVANTAJLARI :
1. Ek malzeme : Çalışmak için, özel ateşleyiciler ve balastlar gerektirirler
2. Ateşleme süresi : ampulün tam randımanına erişmesi için bir süreye ihtiyacı vardır. Ampuller, kapandıktan sonra soğuyana kadar tekrar açılamazlar ( ateşleyemezler)

YARARLI BİLGİLER

Üç ana bölüme ayrılırlar…

1. METAL HALİDE AMPULLER

Metal Halide Ampullerin, çok geniş ve farklı karakteristik değerlere sahip versiyonları vardır.

Akkor ampullere oranla 6 kat daha uzun ömürlüdürler

Akkor ampullere oranla 7kat daha verimlidirler

GÜÇ : 35-70-100-150-200-250 W
RENK ISISI : 3000-6000 K
RENK GERİ VERİMİ : %60-100
ÖMÜR : 6000 SAAT

2. CIVA BUHARLI AMPULLER

GÜÇ : 50-80-250-400 W
RENK ISISI : 3500-4000 K
RENK GERİ VERİMİ : %40-60
ÖMÜR : 6000 SAAT

3. SODYUM BUHARLI AMPULLER

Yüksek basınçlı ampuller

GÜÇ : 50-80-250-400 W
RENK ISISI : 3500-4000 K
RENK GERİ VERİMİ : %40-60
ÖMÜR : 6000 SAAT

Alçak basınçlı ampuller

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ :
Cam tüp içerisindeki cıva buharı, ateşlemeden hemen sonra mor ötesi ışın yayarlar. Bu ışınlar, camın iç yüzeyinde kaplı olan floresan tarafından görülerek ışığa dönüşür. Floresan ın türü, ışığın rengini belirler. Ampule doğru akımın gelmesi için balast ile çalışmaya ihtyaç duyan bir ışık kaynağıdır.

AVANTAJLARI :
1. ışık akısı : oldukça yüksek ışık aksına sahiptirler.
2. Ömür : Kullanım ömürleri birçok diğer ampule göre çok yüksektir.
3. Verim : düşük enerji sarfiyatı ile max. Işık elde edilir.
4. Isı : en düşük ısı üreten ışık kaynağıdır.
5. Renk geri verimi ve renk ısısı : farklı değerelere sahip çok alternatiflidir. Renk geri verimi en yükseltilmiş ampuldür. Bu sayede kullanım alanı çok geniştir.

DEZAVANTAJLARI :
hemen hemen hiç bir dez avantajı yoktur.

YARARLI BİLGİLER

Lineer floresan ampuller T8 ve T5 olmak üzere 2 ye ayrılırlar :

T8 TEKNOLOJİSİ
Eski teknoloji olarak bilinir ve Çapı 26 mm. dir.

T5 TEKNOLOJİSİ
Yeni teknolojidir ve Çapı 16 mm dir.

Çapları dolayısı ile daha geniş yansıtıcılara ihtiyaç duyarlar- kullanıldıkları ürünler daha kabadır.
Optimum çalışma ısısı : 25 derece
Güç : 15-18-36-58 w
Ra : %60-%99
K : 3000-6000K
Ömür : 10.000 saat max.

Çapları dolayısı ile daha dar yansıtıcılara ihtiyaç duyarlar- kullanıldıkları ürünler daha zarif ve küçüktür
Optimum çalışma ısısı : 35 derece
Güç : 14-21-24-28-35-39-54-80w
Ra : %60-%99
K : 3000-6000K
Ömür : 15.000 saat max.

Işığın doğru alınabilmesi için ampul ile reflektör arasında belirli bir mesafe korunmalıdır.

T5 floresanların çapı küçük olduğu için gerekli mesafe korunarak daha nce reflektör yapmak mümkündür.

T5 floresanlar çok daha düşük güçte daha yüksek ışık akısı sağlarlar.

Örn:
18W lık T8 ampulden alınan ışık akısının aynısı 14W lık T5 den alınabilir. Güçler büyüdükçe tasarruf oranı artar.

Renk geri verimleri gün ışığına en yakın olan ampul cinsidir.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ :
Normal floresan ampul ile aynı prensiple çalışırlar.

AVANTAJLARI :
Floresan ampullerin tüm avantajlarını sağladıkları gibi, ebatlarının küçük olması sayesinde hem kullanıldıkları ürünler daha çeşitlidir hemde daha çok alanda uygulanabilirler.

DEZAVANTAJLARI :
Hemen hemen yok gibidir. Balast ile çalışmalıdırlar. Eelektronik ve manyetik balast tipine göre duyları ( soket) değişir.

Yeni geliştirilen teknoloji ile 5W tan 120W a kadar güç alternatifleri vardır.

Işık Akısı : 250-9000 lümen e kadar mevcuttur
Ra : %80-%99
K : 2700-6000 K
Ömür : 12-15.000 saat

Akkor ampullere oranla %75 enerji tasarrufu sağlarlar.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ :

Light Emitting Diodes

  • Bir LED modulü, yarı taşıyıcı birçok katmandan oluşur
  • Bir LED, DC gerilime tabii olunca ışık, aktif katmanda meydana gelir.
  • Elde edilen ışık, refleksiyon ile yayılır
  • Diğer ışık kaynaklarının aksıne, sürekli ve renkli bir renk spekturumu değil, sadece tek renk yakalayarak yayar.
  • Işık rengi kullanılan malzemeye bağlıdır.
  • Maviden kırmızıya doğru ve güçlü bir ışık elde etmek için iki ana malzeme sistemi kullanılır.
    AllnGaP  ve InGaN

AVANTAJLARI
1. Çok düşük enerji sarfiyatı
2.Çok uzun ömür
3.Çok Küçük ebatlar
4.Vibrasyon korumalı
5. Ultraviyole ve infrared radyasyonu yaymaz
6. Düşük voltaj ile çalışır
7. Isı üretmez
8. Renk kalitesi ve renk alternatifleri çoktur.

DEZAVANTAJLARI
Henüz yeni bir teknoloji olmasından dolayı fiyat seviyeleri yüksektir. Bu nedenle, genel aydınlatmadan ziyade, mimari ve efekt aydınlatma için kullanılırlar.
Genel aydınlatma için gerekli olan 3000K civarındaki renk tonuna henüz ulaşamamıştır.

IŞIK KAYNAKLARININ BİRİM GÜCE DÜŞEN IŞIK MİKTARI ( VERİM) KIYASLAMASI

T5-floresan ampuller - 104 lm/W
T8-floresan ampuller - 93 lm/W
Metal-halide ampuller - 83 lm/W
Kompakt floresan ampuller - 75 lm/W
Halojen ampuller - 30 lm/W
Enkandesan ampuller - 19 lm/W
X