Bir ışık kaynağının çalışması için gerekli enerji miktarı  değeri

Bir ışık kaynağının her doğrultuda verdiği toplam ışık miktarı,ışık kaynağına verilen elektrik enerjisinin ışık enerjisine çevrilen kısmıdır.

! Bir ışık kaynağının gücü, verdiği ışık miktarı ile doğru orantılı değildir.

Doğrultuya bağlı bir büyüklük olup, ışık kaynağının verdiği ışık akısı sabit olduğu halde çeşitli doğrultulardaki ışık şiddeti farklı olabilir. Noktasal ışık kaynaklarını tanımlayan bir kavramdır.

Işık kaynaklarının veya aydınlattıkları cisimlerin birim yüzeylerinden göze gelen ışık şiddetidir.

Birim yüzeye düşen ışık akısı toplamıdır.

Normların gereğince, her mekanın kullanım amacına ve farklı bazı konfor kriterlerine göre belirlenmiş min. ve max. aydınlık düzeyleri mevcuttur.

Elektriksel gücün ne kadarının ışığa dönüştüğünü gösterir. Kaynaktan çıkan toplam ışık akısının, kaynağın gücüne oranıdır.

ww – worm white
sıcak beyaz
<3300 K

nw – natural white
ılık beyaz
4000 K

tw – cold white
soğuk beyaz
>5000 K

Işık kaynağından elde edilecek ışığın,  çevreye verdiği ve algıladığımız rengi. Bu kavram ampulün renk ısısı (Kelvin – K ) değeri ile ilgilidir. Işığın ‘sıcaklık’ ve ‘soğukluk’ derecesidir.

Işık kaynağının, objenin renklerini gerçeğe ne kadar yakın olarak yansıttığını Ampulün renk geri verimi değeri ile ilgilidir.

Ampulün tayfsal renk spektrumunda hangi renklerin fazlaca algılanabildiği bellidir.

Tablodan da anlaşılacağı gibi, farklı renk ısındaki ampuller aynı renk geri verimine sahip oldukları gibi, aynı renk ısısına sahip ampuller farklı renk geriverimi de sağlayabilir.

!Bu durumda, ışık kaynağının renk ısısı ile renk geriverimi arasında bir oran yoktur ve bu iki özellik birbirinden bağımsızdır.

Ra :%100-
gün ışığı

Ra :%95

Ra :%90

Ra :%80

Ra :    %70

!Cisimlerin renklerinin ne kadar doğru algılandığı, renk geri verimi ve tayfsal renk spektrumunda belli olan renk skalasına bağlıdır.

Işık kaynağınından elde edilen ışık hüzmesinin dağılım açısıdır. Noktasal ışık kaynakları için geçerlidir. Işık kaynağının flamanlarından yayılan kontrol edilemez bileşeni yoğunluğu az olduğundan önemsenmez. Aydınlatma efektlerinde kullanılanı, ampul veya kullanıldığı armatürün yansıtıcı yüzeyi tarafından oluşturulan ana hüzmedir. Bu hüzme, ışık yoğunluğu yüksek olan bileşendir.

Kamaşma kavramı iki türlü incelenmelidir.
Direkt kamaşma; ışık kaynağının yanlış seçilmesi veya yanlış yerleştirilme ile oluşan göze direkt gelen fazla parıltı yoğunluğudur.
Yansımalı kamaşma ise, yine aynı sebeplerden dolayı herhangi bir yüzeyden yansıyarak göze ulaşan fazla ışık yoğunluğudur.

Objelerin algılanırlığını sağlayan, aydınlık ve karanlık arasındaki fark miktarı.

Renk farklılıkları ile elde edilebleceği gibi, objelerin aydınlatması ile de belirginleştirilebilir.

Objelerin üzerine ışık vurduğu zaman, ışığın geliş yönü ve ışığın dağılım açısı ile orantılı olarak ışığın ulaşamadığı noktalarda objenin izdüşümü şeklinde karanlık bölgeler oluşur.

Aydınlatma tasarımındaki çok önemli bu faktörtür.

Objelerin üzerine düşen ışık, objelerin algılanırlığını sağladığı gibi farklı etkiler de oluşturabilir. Bu, kullanılan ışık kaynağına, ışığın dağılım açısına ve ışığın yönüne bağlıdır.

Bir objeyi dramatik göstermek, algılanırlığını yok etmek anlamına gelmemelidir. Yada bir objeyi algılanır olarak aydınlatmak, ürünün cazibiyetini de yok etmemelidir.

Ampulün verimli çalışması için gerekli zaman (saat)

Ampulün yapısal duy özelliği.

X